• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

برای جلوگیری از ارسال اسپم در قسمت نظرات، ارسال نظرات فقط با حروف فارسی ممکن خواهد بود.

برای اولین بار

روزی که برای اولین بار
تو را خواهم بوسید
یادت باشد
کار ناتمامی نداشته باشی

یادت باشد
حرف‌های آخرت را
به خودت
و همه
گفته باشی

فکر برگشتن
به روزهای قبل از بوسیدنم را
از سرت بیرون کن

تو
در جاده‌ای بی‌بازگشت قدم می‌گذاری
که شباهتی به خیابان‌های شهر ندارد

با تردید
بی‌تردید
کم می‌آوری..

دکتر افشین یداللهی

تنهایی

این شبــهای بـــارانی

غــــــم انگیز است تنـــــــهایــــــی

بـــــــه امـــــــید نگـــــــاهی تلــخ ، که می آیـــــی

به احســــاست قســــــم یــــک شب

دلم می میرد از حسرت

………و

من اهسته میگویم :

تــــــو هــــــــم دیـــــگر نمی آیی ….

تنهایی

تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!
رفیق داری…
همــــــــدرد نداری!
.
خانواده داری…
حمــــــــایت نداری!
.
عشق داری…
تکیـــــــــه گاه نداری!
.
مثل همیــــشه….
همه چــــــی داری…
و هیـــــچی نداری!

عـاشقـی

بـرای عـاشقـی ، نـباید یـک شخصِ مـتفاوت را دوست داشت …

بـلـکه بـایـد

یـک شـخـصِ عـادی را مـتـفاوت دوست داشـت …

دﻟﻢ

دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ

زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪم،

ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ را

ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻢ،

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺬارم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺸﺎن را ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﻢ

یلدا

هر شبی که ندارمت ، یلداست .

*****

کوتاه ترین شب ها هم بی تـــو نمی گذشت .

رحـــم کن عشقم . امشب ، شب یلــداست .

*****

بی تو ، یلدا زجر آور ترین شب دنیاست .

بی منِ یلدایت مبارک !!!
Farzad Forotan

یــلدا

آخرِ پاییز نزدیک شد و همه دم میزنند از شمردن جوجه ها!!!
اما تو بشمار...
تعداد دل هایی را که به دست آورده ای....!
بشمار تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشانده ای...!
بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای...!
فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی...!
نگران جوجه ها هم نباش آن ها را بعدا با هم میشماریم...
و در آخر...

“ امیدوارم همه ی لحظه های پایانی پاییزتون
پر از خش خش آرزو های قشنگ باشد”

یــلدا مبــارک

ﺑﻌضے ﺁﺩﻡﻫﺎ...

ﺑﻌضے ﺁﺩﻡﻫﺎ...
ﻧﺎﺧﻮاستہ...
ﻫﻤﯿﺸـــہ متهم ﺍﻧﺪ ...
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳڪوﺗﺸﺎڹ...
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺸﺎڹ ...
ﮔﺬﺷﺘﺸﺎڹ ...
بے ڪینہ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎڹ ...
ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎڹ ...
ﮔﻮیے ﺟـــــﺎڹ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍے ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﺴﺘڹ ...
ﻭ ﺍﺯ همہ ﺑﺪﺗﺮ ﺍینڪہ ...
ﺧﻮﺑے ﻫﺎﯾـــﺸﺎڹ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ مے ﺷﻮﺩ...!

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ 

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ 

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺕ 

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺍﺭﺍﻣﻢ ﮐﻨﺪ 

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ 

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ 

ﻧﻪ ..

ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ 

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ 

ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺣﺲ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ 

ﺁﺧﺮ لعنتی ﺗﻮ که ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻢ .هیچ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ 

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ 

تو ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ هستی

ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﻢ


ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﻢ

ﻋﻤﯿـﻖ ﺗﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ

ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻠﻌـﻢ

ﻭ ﻣﺒـﺘﻼ ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮﻡ ...

ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺑﻤﺎﻥ

ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ ...

ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﺗـﻤاﻡ ﻧﺒﻮﺩﻧـﺖ ، ﺗـﻤـﺎﻡ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣﻨﯽ

تو ...


تو

بازمانده ی آخرین نسل معشوقان جهانی

بدون بوس و کنار بدون آغوش...

شاید حتی وجود نداشته باشی

با  اینهمه اما هنوز

دوستت دارم 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات