• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

برای جلوگیری از ارسال اسپم در قسمت نظرات، ارسال نظرات فقط با حروف فارسی ممکن خواهد بود.

مجازے

شاید روزے بے خبر دیگر پستـــــ نگذارم...
دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم... روے دیوار همیڹ مجازے
ولے...
واژه‌ها فرار مےڪنند
دلم طاقـٺ نمےآورد
اشڪ‌ها اماڹ نمےدهند
نمےدانم ،شاید مڹ هم روزے
بے خداحافظے بروم از ایڹ
صفحہ‌ےِ مجازے..

دلتنگی ...

دلتنگی لجباز ترین حس دنیاست.
هر چه برایش توضیح دهی, بیشتر پاهایش را به فرش دلت میکوبد.
گریه میکند!
بهانه میگیرد!
نق میزند!
خسته میشود !
و خوابش میبرد!
امان از لحظه ای که بیدار شود.
داغ دلش تازه تر میشود
بیچاره دلم!

به یاد تو

وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت
به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم

چـــه سقــــوط دلنشینــــے

راستــــے

میدانستــــے پــــــــــــــرواز

را تـــو یـــادم دادے

سرنوشتم

نَفـَس هایِ آخَـرم را  میڪـشــم...
نِمیــدانَــم فــَردایی بَرایَم هَــسـت...
تَـــمااااامِ عُـــمرَم رَفــت....
بـِه ڪُــــجا؟!نـمیــدانَــم...
دلگـیرم:از دنـیــا...از آدمـهــــا...
از خــودم...از سایـــه ام...
از سَـــر نِوِشـــتـــَـــم...

دلتنگی

و من دلتنگ دلتنگم

برای لحظه نابی

که باشم مست آغوشت

همه غمهای دنیا را

کنم یکجا فراموشت

چو باران بر دل صحرا

 بشویم قید و بندت را

دو دست خود

چو شاخی تاک

بیاویزم بر آن قد و

روم تا اوج خواهش ها

.......

ومن دلتنگ دیدارم

ومن دلتنگ دیدارم

به یاد تو

♥ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ♥
 
♥♡ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﯿﺴﺎﺯﻩ♥♡
 
♥ﺑﻬﺶ ﺩﻝ ﻣﯿﺒﻨﺪﯼ♥
 
♥ﺑﻬﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﯽ♥
 
♡♥ ﻧﻔﺴﺖ♡♥
✘✘ﺍﺳﻤشو رو ﮔﻮﻭﺷﯿﺖ save ﻣﯿﮑﻨی Zendegiim ✘✘ .
 
♥ﻣﯿﺸﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ♥
 
♥ﺍﻭﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺯﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ♡
 
♡ﺍﻭﻟﺶ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺗﻮ ﻧﺸﻨﻮﻩ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ♡
 
◇◇ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﺣﺘﯽ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﻬﺖ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ بگه♡
 
✘ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ...✘
 
◆◆◆ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ...◆◆◆
 
◆◆◆ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪﺗﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ◆◆◆◆
 
★★ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ...★★
 
◇◆◇ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ... . ◇◆◇
♥ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺯﺩﻩ ﻭﺍﯾﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺶ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ... ♥
 
♡ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎﺕ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ♡
 
♡♥ﻭﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻨﺎﺭﻩ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺳﺖ .ﻳﺎﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻫﻴﺎﺕ ﻣیفته♡♥

♡♥ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﻮ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻩ.ﻳﺎﺩ ﺣﺮﻓﺎﻱ ﺑﻲ ﺭﻳﺎﻱ ﺗﻮ ﻣﻴﻓﺘﻪ♡♥
 
♡ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﻩ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ، ﯾﺎﺩﻩ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﻓﺘﻪ♡
 
♡ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ♡
 
♥♥♥ﭼﻮﻥ "ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ"♥♥♥
 
♥★♡ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ...♥★♡
♠ﻫﯿﭻ ﮐﺲ...♣ !!!

عاشق شدن

عآشِــقـــ شُـבَטּ چیز ســاבه ایست . . .

آنقَـــבر ڪِﮧ هَمـﮧ ے اِنسانهــا تـَـواטּ تَجربـﮧ ڪَرבטּ اوטּ رو בارَنـב . . . !

مـُـهِمــ عآشِـقــ مانــבَטּ اَستــ

بے انِتـــِها

بے زَوالــ

تا اَبـــב

زن ها

زن ها 
گاهی
عاشقانه هایشان را
دم می كنند
و می شود
همان چای خوشرنگ 
با عطر هل و دارچین
كه كنارِ حبه قندی از عشق 
چقدر می چسبد ☕️

گاهی 
دلدادگی هایشان را
هر شب 
همراه با عطر مریم
در خانه می پاشند
و هر صبح 
با تك بوسه ای 
دلت را نشانه می روند.

زن ها
گاهی
دوستت دارم هایشان را
زیر باران
با تو 
بی چتر
قدم می زنند ☔️

و گاهی 
ناگهان 
سكوت می كنند
و تو باید آنقدر مرد باشی
كه سكوت را در عمق چشمانشان
معنا كنی ...

دلتنگی

ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻝ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴﻢ 
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻟﺘﻨﮕــﮯ ﻫﺎﯾــﻢ
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻏﺪﻏــﮧ ﻫﺎﮮ ﺧـــﻮﺩﻡ
ﺑﺮﺍﮮ ﺷﺎﻧه ﺍﮮ ﮐﮧ ﺗﮑیه ﮔﺎﻫــﻢ ﻧﯿﺴﺘــــ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﮯ ﮐﮧ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ ..
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﺳﺘﮯ ﮐﮧ ﻧﻮﺍﺯﺷﮕــ ـــﺮ ﺯﺧـﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺑﺮﺍﮮ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴـــﻢ !
ﺑﻤﯿـ ــﺮﻡ ﺑﺮﺍﮮ ﺧـ ـﻮﺩﻡ ﮐﮧ ﺍﯾﻨﻘـــﺪﺭ ﺗﻨهاست

اگه یه روز پسردار شدم ...

اگه یه روز پسردار شدم ...
دستشو میگیرم میبیرم عروسك فروشی، میگم هركدومو دوس داری انتخاب كن.
بهش یاد میدم این عروسك انتخاب خودشه، پس باید دوسش داشته باشه، بهش یاد میدم دنیای پسرونش فقط ماشین بازی نیست ، بلكه بهش قول میدم جایزه خوب نگه داری كردن از عروسكش یه ماشینه.
چون نمیخوام وقتی بزرگ شد با ماشینش دنبال عروسك بگرده و فكر كنه جایزه ماشین داشتنش، یه عروسكه. 
بهش یاد میدم اگه بهترین انتخاب رو كرد و مراقب انتخابش بود، به بهترینا میرسه.
اینارو بهش میگم تا "پسرم" یه مرد بشه، نه یه نامرد!
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات